Nông trại

Trang trại của chúng tôi

Chào mừng đến với Trang trại hạt tiêu hữu cơ của chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích nông dân địa phương theo phong trào hữu cơ

Chúng tôi thành lập “Trang trại Hy Vọng” tại tỉnh Bình Phước, nơi những người tâm huyết của chúng tôi không ngừng cố gắng trồng các loại cây hữu cơ tốt cho sức khỏe. Chúng tôi sử dụng phân trộn làm từ đất và các loại phân bón có nguồn gốc tự nhiên nhằm mục đích giữ cho tất cả các cây của chúng tôi luôn xanh tốt và khỏe mạnh. Dịch hại cũng được kiểm soát bằng các phương pháp tự nhiên. Chúng tôi tôn trọng Mẹ thiên nhiên, các sinh vật sống và con người xung quanh khu vực canh tác của chúng tôi bằng cách giảm thiểu ô nhiễm, bảo tồn nguồn nước, hạn chế xói mòn đất. Chúng tôi cũng chia sẻ kỹ thuật canh tác cho nông dân vùng lân cận và kết nối họ vào mạng lưới chuỗi cung ứng với nhau tại Bình Phước.

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG KHỎE MẠNH CỦA VIỆT NAM